ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

Europe

Italy-Switzerland-France-Belgium-Netherlands

มหาวิหารแห่งมิลาน / นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจูงเฟรา / ลานสฟิงซ์ / พระราชวังแวร์ซายส์ /

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / หอไอเฟล / ล่องเรื่อกระจกชมอัมสเตอร์ดัม

9 Days 6 Nights

By

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

Visitors: 40,047