ฮานอย-ซาปา

เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา

ฮานอย เที่ยวชมสุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี

บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ

ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า36 สาย นั่งรถไฟตู้นอนปรับอากาศ

4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

Visitors: 40,047