โตเกียว-ฟูจิ

โตเกียว - ฟูจิ

5 วัน 3 คืน

  • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่
  • สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ
  • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน
  • อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมเที่ยวโตเกียวดีสนีย์
  • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
  • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

Visitors: 40,047